As enerxías verdes, coñecidas como enerxías renovables, son aquelas producidas por recursos naturais a partir de fontes non contaminantes.

 

Clasificación

Dentro das enerxías verdes destacamos:

  1. A enerxía eólica: obtense do aproveitamento da enerxía  cinética que xera o vento, producindo electricidade mediante aeroxeradores. Trátase dun recurso abundante, limpo, sen emisións de gases e, abrigo, renovable.
  2. A enerxía  mareomotriz: xérase a electricidade mediante o movemento das mareas e a súa forza. O ascenso e descenso da auga do mar vén producido pola acción  gravitatoria do sol e a lúa, sendo un fenómeno natural previsible. A súa maior vantaxe é ser unha fonte de enerxía limpa, que produce electricidade de maneira constante e fiable.
  3. A enerxía hidráulica: a diferenza da enerxía  mareomotriz, esta obtense de correntes de auga doce, a través de enerxía  cinética e potencial de corrente. É dicir, aprovéitase a enerxía do movemento de correntes e de caídas de auga en vertical. Esta enerxía renovable é a máis utilizada en todo o mundo, grazas á súa produción flexible, estable, económica e segura.
  4. A enerxía solar: obtense pola enerxía producida polo sol, xa sexa pola luz (enerxía fotovoltaica) ou pola calor (enerxía  termosolar). Esta enerxía limpa e renovable, captúrase mediante placas solares. Úsase para xerar electricidade, quentar auga, producir calor, alumado de exteriores, etc.
  5. A enerxía  xeotérmica: xerada grazas ao aproveitamento da calor do interior da Terra e as súas diferentes capas. Trátase dunha enerxía estable e practicamente inesgotable, explotando a calor das rocas e os líquidos subterráneos.
  6. A enerxía biomasa: prodúcese a partir de materia orgánica, tanto de orixe animal como vexetal. Estes biocombustibles quéimanse co fin de producir vapor para xerar electricidade.

Agora que xa sabes que son, súmasche ao cambio? En  ASTRALCAD traballamos activamente para ser unha comercializadora eléctrica comprometida e respectuosa co medio ambiente.