Les energies verdes, conegudes per energies renovables, són les produïdes per recursos naturals de fonts no contaminants.

 

Classificació

Dins de les energies verdes destaquem:

  1. L’energia eòlica: s’obté de l’aprofitament de l’energia cinètica que genera el vent, produint electricitat mitjançant aerogeneradors. Es tracta d’un recurs abundant, net, sense emissions de gasos i, sobretot, renovable.
  2. L’energia mareomotriu: es genera l’electricitat mitjançant el moviment de les marees i la seva força. L’ascens i descens de l’aigua de la mar ve produït per l’acció gravitatòria del sol i la lluna, sent un fenomen natural previsible. El seu major avantatge és ser una font d’energia neta, que produeix electricitat de manera constant i fiable.
  3. L’energia hidràulica: a diferència de l’energia mareomotriu, aquesta s’obté de corrents d’aigua dolça, a través d’energia cinètica i potencial de corrent. És a dir, s’aprofita l’energia del moviment de corrents i de caigudes d’aigua en vertical. Aquesta energia renovable és la més utilitzada a tot el món, gràcies a la seva producció flexible, estable, econòmica i segura.
  4. L’energia solar: s’obté per l’energia produïda pel sol, ja sigui per la llum (energia fotovoltaica) o per el calor (energia termosolar). Aquesta energia neta i renovable, es captura mitjançant plaques solars. S’usa per a generar electricitat, escalfar aigua, produir calor, il·luminat d’exteriors, etc.
  5. L’energia geotèrmica: generada gràcies a l’aprofitament de la calor de l’interior de la Terra i les seves diferents capes. Es tracta d’una energia estable i pràcticament inesgotable, explotant la calor de les roques i els líquids subterranis.
  6. L’energia biomassa: es produeix a partir de matèria orgànica, tant d’origen animal com vegetal. Aquests biocombustibles es cremen amb la finalitat de produir vapor per a generar electricitat.

Ara que ja saps que són, et sumes al canvi? A ASTRALCAD treballem activament per a ser una comercialitzadora elèctrica compromesa i respectuosa amb el medi ambient.